Polityka prywatności Szkoły Tańca Szumidance
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu
użytkownikowi stron internetowych w domenie www.szumidance.pl Korzystanie z naszych
witryn jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I. ADMINISTRATOR
Administratorem danych jest Szumidance Studio Tańca, Iwona Wojewoda NIP: 521 335 12
98 – dalej jako Szumidance Studio Tańca. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do Szumidance Studio Tańca.

II. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa.
Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie
są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego
gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do
danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie
śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny. 

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Przysługują Ci następujące prawa:
dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres szumidance.szkolatanca@gmail.com
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynach w domenie www.szumidance.pl . Nie
ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie
z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronach w domenie
www.szumidance.pl . W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z
obowiązującą tam Polityką prywatnością i polityką plików cookies. Zastrzegamy sobie prawo
do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do
powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady
bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu
użytkownikowi naszych witryn.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki
prywatności.