Regulamin Studia

Zapisanie się na zajęcia organizowane przez Szumidance Studio Tańca jest jednoznaczne 
z akceptacją regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię,
nazwisko, nr. telefonu i adres mailowy).
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Szumidance Studio Tańca, Iwona
Wojewoda, z siedzibą przy ul. Dąbrówki 41b, Mińsk Mazowiecki. Dobrowolnie podane dane
osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji. Każdy ma prawo wglądu
do swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestników kursów od obowiązku jego
stosowania.
Zapisy na kursy dokonuje się z arkusza zgłoszeń ze strony internetowej www.szumidance.pl,
telefonicznie pod nr tel. 518 755 845 lub osobiście w siedzibie Szumidance Studio Tańca.
Warunkiem udziału w kursie/zajęciach jest opłata według cennika.
Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji w celu
weryfikacji płatności i okazania karnetu.
Zajęcia odbywają się co tydzień, w tym samym terminie co pierwsze zajęcia. Wyjątkiem są
grupy, które mają zajęcia dwa razy w tygodniu.
W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach czy kursie, jak
również rezygnacji z zajęć czy kursu Szumidance Studio Tańca nie zwraca uczestnikowi
wpłaconej kwoty.
Istnieje możliwość odrobienie zajęć w danym miesiącu po wcześniejszej konsultacji z
instruktorem lub w kolejnym kursie.
Na salę treningową mogą wchodzić tylko i wyłącznie osoby zapisane, które mają opłacony
kurs/zajęcia.
Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy instruktora bądź innych przyczyn niezależnych od
kursanta, ważność karnetu zostanie przesunięta o ilość nie odbytych zajęć.
Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii-pierścionki, bransoletki, kolczyk w brzuchu
i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu na
którym ćwiczy.
Uczestnik zajęć typu Akrobatyka, Joga nie może sam wykonywać figur bez asekuracji
Instruktora, chyba że Instruktor stwierdzi że Uczestnik zajęć może daną figurę sam już
wykonać.
Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej. Szumidance Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas
uczestniczenia w zajęciach.
Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój - wygodny dla ćwiczącego i zmiana obuwia.
W razie rezygnacji z zajęć prosimy o poinformowanie o tym instruktora lub telefonicznie.
 
Kontakt
Telefon: 607 573 255
E-mail: szumidance.szkolatanca@gmail.com
ul. Dąbrówki 41b, Mińsk Mazowiecki (Budynek Klubu Sportowego Masters )